กระทู้ / Topic
ผู้ตั้งกระทู้
การอบรม การถอดและเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องดนตรี [61/0]
TMB
เข้ารับหนังสือโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตโลก [39/0]
TMB
การอบรมการปฎิบัติเครื่องกระทบสำหรับวงโยธวาทิตและการประพันธ์เพลง [468/0]
TMB
การอบรมดนตรีเทคนิคการจัดทำวงดุริยางค์ ประจำภาคใต้ ครั้งที่5 [327/0]
TMB
โครงการการอบรมเทคนิคการจัดทำวงเมโลเดียน ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [392/0]
TMB
2015 : โครงการดนตรีสานสัมพันธ์ ประเทศไทย และ ประเทศภูฏาน [2996/0]
2015 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้พบปะและสนทนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตร่วมกับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [4366/0]
2014 โครงการแบ่งปันเสียงดนตรีให้น้อง [2983/0]
2014 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้เข้าพบ Mr. Bebeb AKN Djundjunan อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรประจำ UN-ESCAP [2756/0]
2014 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าการเมือง Jember ในการร่วมมือพัฒนา และช่วยเหลือในเรื่องของวงโยธวาทิต [378/0]