กระทู้ / Topic
ผู้ตั้งกระทู้
การอบรมการปฎิบัติเครื่องกระทบสำหรับวงโยธวาทิตและการประพันธ์เพลง [427/0]
TMB
การอบรมดนตรีเทคนิคการจัดทำวงดุริยางค์ ประจำภาคใต้ ครั้งที่5 [295/0]
TMB
โครงการการอบรมเทคนิคการจัดทำวงเมโลเดียน ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช [348/0]
TMB
2015 : โครงการดนตรีสานสัมพันธ์ ประเทศไทย และ ประเทศภูฏาน [2965/0]
2015 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้พบปะและสนทนาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตร่วมกับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [4320/0]
2014 โครงการแบ่งปันเสียงดนตรีให้น้อง [2952/0]
2014 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้เข้าพบ Mr. Bebeb AKN Djundjunan อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรประจำ UN-ESCAP [2707/0]
2014 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าการเมือง Jember ในการร่วมมือพัฒนา และช่วยเหลือในเรื่องของวงโยธวาทิต [316/0]
2014 : นายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการสมาคม มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [590/0]
Participation list of TWMC 2015รายชื่อวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวด TWMC 2015 [234/0]
TMB